Så identifierar du riskträd

Ett träd som blivit skadat, angripet av sjukdom, tydligt påverkat av exempelvis svår torka eller växer på ett sådant sätt att det kommer ha svårt att klara yttre påfrestningar såsom hård vind eller tung snö och riskerar att helt eller delvis falla på – och genom det skada – egendom eller person ska ses som ett riskträd. Ett riskträd behöver inte alltid fällas helt och inte alltid heller direkt men det är extra viktigt att ha koll på riksträdet och ha en plan för det. I den här bloggen har vi samlat mer information om hur du kan identifiera riskträd och bör tänka kring hanteringen av dem.

Vad är ett riskträd?

Vad är ett riskträd och hur kan du då identifiera om du har ett riskträd på din tomt? Som nämnt i inledningen bör alla träd som blivit skadade, angripna av sjukdom, tydligt påverkade av exempelvis svår torka eller växer på ett sådant sätt att det kommer ha svårt att klara yttre påfrestningar så som hård vind eller tung snö och riskerar att helt eller delvis falla på – och genom det skada – egendom eller person ska ses som ett riskträd. Tecken du bör vara vaksam på när du ser över om du har riskträd på din tomt:

  • Döda grenar
  • Sprickor i barken
  • Synlig röta
  • Klumpar på stammen
  • Missfärgade löv
  • Kraftig lutning (speciellt mot byggnader)
  • Tunga grenar som hänger över byggnader
  • Barr eller löv ramlat av när de inte borde
  • Stora angrepp av hackspett (kan exempelvis tyda på tecken på granbarkborre)
  • Tappad bark

Måste ett riskträd alltid fällas?

Att ditt träd är ett riskträd betyder det inte att det alltid måste fällas direkt men beroende på vad du eller en trädfällare/arborist har identifierat krävs olika åtgärder. Har trädet exempelvis flera döda grenar kan det vara en varningssignal för att någonting inte står rätt till. Ett alternativ till fällning kan vara att ta bort de döda grenarna och se om trädet återhämtar sig. Det gäller även om trädet fått stormskador. En duktig arborist kan många gånger rädda trädet speciellt om du agerar i tid.  

Längsgående sprickor i barken, synlig röta och stora svampangrepp är andra exempel på trädsjukdomar. Ibland är enda alternativet att fälla trädet, dels för att kringliggande hus och människor är i fara men också för att trädet kan smitta andra träd omkring. Vissa svampsjukdomar tar död på trädet mycket snabbt genom att sprida sig inne i trädet i själva barken medan andra svampsjukdomar sprids av vinden och skapar ärr på löven och är mer långdragna.

Var uppmärksam på hur dina träd mår och tveka inte att kontakta en kunnig arborist om du misstänker att dina träd är riskträd. Ofta är det bättre att agera snabbt, dels ökar ett chansen att faktiskt kunna rädda trädet men också för att minska risken för skador och smitta av andra träd.

Om olyckan är framme

Ibland är olyckan framme, kanske har du missat att du har riskträd på din tomt eller så har väderförhållandena varit så extrema att även friska träd skadats eller fallit. Många gånger kan ditt försäkringsbolag ersätta dig om så är fallet, kontakta dem direkt om olyckan varit framme. En trädfällare eller arborist kan också hjälpa dig med de underlag du behöver.

Tänk på att träd som helt eller delvis fallit, knäckts eller där du har en rotvälta kan vara i spänning och därför är extra farliga att hantera och kräver stor kunskap för att själv inte skadas. Tar du in en professionell trädfällare krävs det en speciell utbildning för att de ska få upparbeta stormfällda träd.

Att löpande se över och ta hand om sina träd är viktigt för att förhindra sjukdomar och minska risken för att skador uppkommer. Ett proaktivt arbete kan förhindra att du tvingas fälla träd du önskar ha kvar på din tomt.

Vill du ha en kostnadsfri stormbesiktning av dina träd? Just nu erbjuder vi kostnadsfri yttre stormbesiktning av dina träd för att hjälpa dig att ge en indikation på eventuella riskträd som kan förekomma och rekommendation för hur du bör agera. Kontakta oss så berättar vi mer!