TippMicke privacy policy


Introduktion

​​Välkommen till TippMikces privacy policy. Vi värnar om din integritet och denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida tippmicke.se.

1. Ansvarig organisation

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

TippMicke AB
Älvsbyvägen 9A
139 52 Värdmö, Sweden

Organisationsnummer: 559264-4156

2. Personuppgifter som samlas in

Vi kan komma att samla in följande personuppgifter när du använder vår hemsida:

 • Namn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • IP-adress

 • Användarbeteende (t.ex. sidor du besöker och klick)

3. Syftet med insamlingen

Vi samlar in dina personuppgifter för följande syften:

 • För att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster

 • För att skicka marknadsföringsmaterial (med ditt samtycke)

 • För att svara på dina frågor och för att hantera eventuella klagomål

 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och skydda våra rättigheter

4. Tredjepartsdelning

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av tredje parter:

 • Leverantörer av IT-tjänster och molntjänster

 • Marknadsförings- och analysföretag

 • CRM, planerings- och offertverktyg

 • Bokförings- och ekonomisystem

5. Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada. Dessa åtgärder inkluderar:

 • Kryptering av data

 • Användning av säkra lösenord

 • Regelbunden säkerhetsgranskning och uppdatering av våra system

 • Rekryteirngsverktyg

6. Användares rättigheter

Du har enligt GDPR rätt att:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter

 • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter

 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter

 • Begära begränsning av behandlingen

 • Begära dataportabilitet

7. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

8. Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida för att förbättra användarupplevelsen, för att analysera trafik och för att skräddarsy marknadsföring. Du kan hantera dina cookie-inställningar i din webbläsares inställningar. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie-policy.

9. Ändringar i privacy policyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna privacy policy när det är nödvändigt. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera en uppdatering på vår hemsida eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakt

Om du har några frågor angående vår privacy policy, hur vi hanterar personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen se våra kontaktuppgifter nedan:

TippMicke AB
Älvsbyvägen 9A
139 52 Värdmö, Sweden

Organisationsnummer: 559264-4156

Email: hej@tippmicke.com